9. joulu, 2018

Arkirealismia

Elettiin vuotta 1936, suurta lamakautta, jota ei helpottanut huonot sadot. Kuva on Dorothea Langen ottama. Se on saanut nimekseen "preerian äiti" tai "siirtolaisäiti". Myöhemmin 1970-luvulla selvisi, että kuvassa ei ole siirtolainen, vaan alkuperäinen amerikkalainen Florence Own Thomson. Äidillä kuvassa ahavoituneet ja kuluneet kasvot. Nälänhätä näkyy kuvattavan kasvoilta. Lapset ovat ujoja ja kääntyneet poispäin kuvasta. Tuolloin nainen ei saanut korvausta kuvasta, mutta ennen kuolemaansa ihmiset keräisivät hänelle rahaa kuvan tuomasta tunteesta. Getty Museum maksoi 1998 kuvan vedoksesta 244500.

Lähde kirjasta Tom Ang, "Valokuvan historia". Kuva lainattu C Thomas Andersonilta.

#lamakausi #suurilama #sato #dorothealang #pereeriaäiti #siirtolaisäiti #tomang #valokuvanhistoria #siirtolainen #äiti #gettymuseum #museo #vedos #nainen #alkuperäinenamerikkalainen #ahavoitunut #kuluneet #kasvot #korvaus #historia #mustavalkoinen #monochrome #blackandwhite