1. syys, 2020

Merimetsot

Tänään Yle kertoi mielenkiintoisesta tutkimuksesta, mikä koski merimetsoja. Luonnonvarakeskuksen ja Jyväskylän Yliopiston toteuttamassa tukimuksessa ahvenkantojen saaliinmenetys kalastajille huomattiin voivan olla paikallisesti 32-67 prosenttia pienempi alueella missä pesii runsaasti merimetsoja. Tutkija Lari Veneranta havainnollistaa minkäläinen voi olla merimetsojen vaikutus kalakantaan merimetsojen pesimäympäristön läheisyydessä.

Mielenkiintoisemmaksi tutkimuksen tekee se, että aikaisemmin on kerrottu, että merimetsolla ei ole vaikutusta ahvenkantoihin. Varsinkin vihreät ovat jakaneet aikaisempaa tutkimusta hyvin vuolaasti. Kuitenkaan kukaan tutuista vihreistä ei kommentoinut uutta tutkimusta yhdelläkään sanalla tänään. Taisi olla isku palleaan sen verran kova. Ihmetellä täytyy miten kaksi tutkimusta voi Suomessa olla niin erilaisia, vaikka Luonnonvarakeskus on ollut molemmissa tutkimuksessa mukana. Kalastajien kokemukset asiasta ovat sittenkin olleet oikeassa. Maalaisjärki on nähtävästi selättänyt kokeneet tutkijat. Uusi tutkimus on julkaistu ICES Journal Of Marine Science-tiedesarjassa.

#merimetso #cormoran #merimetsot #ahvensaaliit #lariveneranta #luonnonvarakeskus #luke #vihreät #jyväskylänyliopisto #iskupalleaan #kaksitukimusta #tutkimustietoa #tutkimustietoamerimetsosta #ices #icesjournalofmarinescience #maalaisjärki #ahven #merimetsojaahven #merimetsojenpesimäympäristö #pesimäympäristö #merimetsojakalat #ahvenkannat #kala #kalat #kalakanta #kalakantajamerimetso

Jaa tämä sivu