29. tammi, 2020

Harmaata

Harmaata on työmarkkinoilla ja eduskunnassa. Työmarkkinoilla tunteet kuumenevat, kun kaikki eivät ole lakossa ja osassa tehtaissa työt jatkuvat. Ihmisillä piäisi olla kuitenkin oikeudet omiin mielipiteisin ja toimiin. Tuntuu, että samat alat ovat vuosittain lakossa. Kuitenkin terveydenhoitoala on se, jolle ihmisten sympatiat kohdistuvat. Heidän pitäisikin saada alallaan lisää palkkaa, koska työ on rasittavaa ja vaativaa. Kuitenkin yleensä liittokierroksilla potin korjaavat miesvaltaiset alat. Jos hoitajamitoitus halutaan saada joskus ratkaistua, niin olisi alan suhteen tehtävä selkeä suunnitelma ja pitkän tähtäimen palkkakehitys. Vain niin voimme turvata vanhusten ja sairaiden inhimillisen kohtelun. Se on kuitenkin selvä, ettei asia ollutkaan vain parin tunnin juttu, kuten eduskunassa vannottiin ennen vaaleja.

#työmarkkinat #lakko #tunteetkuumenvat #tehdas #mielipide "sairaanhoitaja #terveydenhoito #sairaanhoito #palkka #työnrasittavuus #työnraskaus #hoitajamitoitus #eduskunta #vaalit #harmaus

Jaa tämä sivu