1. huhti, 2012

1.4.2012

Kotkaan ollaan perustamassa maamme  ensimmäistä Urheilukalastusmuseota 1.4 tehdyllä päätöksellä. Hanke hautaa alleen aikaisemmin Kotkan kaupunkiin suunnitellun avomerikalastuksen ja rannikkokalastuksen erikoismuseon. MMM-ministeriön virkaatekevä ylitarkastaja Leif Matnät on iloinen projektin etenemisestä. Hänen mielestään Kotka tunnetaan nykyisin ennen kaikkea Kymijoen urheilukalastuksesta. Olisi turhauttavaa muodostaa kaupungille uudenlaista imagoa. Museo rakennetaan Maretariumin viereiselle tontille missä nykyisin on pientehdas toimintaa.

Hanke saa rahoitusta joka perustuu museolakiin (729/1992), lakiin opetus ja kulttuuritoimen

rahoituksesta (635/1998) sekä museoasetukseen (1192/2005).

 

 Museon kokoelmat (30 000) saadaan pääosin keräilijöiltä, koska Suomen museot eivät ole tallentaneet näitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita esineistöä. Museoillemme tärkeämpiä ovat olleet itämaiset vesipiiput, venäläiset lelut ja itäsaksalaiset kulttuuriesineet. Unohtamatta VEB

Sachsenring Automobilwerke Zwickaun luomaa ihmettä.

 

Näin ylitarkastaja Matnätin mukaan saamme häivytettyä pois häpeätahran, että Ruotsissa on jo kolme alan erikoismuseota Svängstassa, Byskessa ja Älvkarlebyssa. Urheilukalastus on maamme harrastuksista tutkitusti suosituimpia Maamme ensimmäiset asukkaat ovat eläneet Karjalan kannaksella pääasiassa kalastuksesta. Myös suurin osa presidenteistämme ovat harrastaneet tätä  jaloa mielen ja ruumiin liikuntaa.

 

Suomen Kulttuurirahasto ei ole antanut hankkeelle tukea, mutta rahoitusta saatetaan saada yllättävältä taholta. Jos Helsingin kaupungin valtuusto hylkää ensi kuussa Guggenheimin museohankkeen, saattaa hankkeeseen jo varattua kaupungin rahaa säästyä Kotkan Urheilukalastusmuseolle. Kuitenkin rahoituserä tarvitsee taakseen äänestyksessä 2/3 määräenemmistön.

 

Museo on tarkoitus avata 2017, kun Suomi täyttää sata vuotta. Museorakennuksesta tullaan järjestämään vuonna 2013 kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Rakennukseen on tarkoitus avata myös maamme ensimmäinen kalastusaiheinen kirjasto.

 

Museossa tulee olla tasokas ja kattava perusnäyttely, sekä joka vuosi vaihtuvia näyttelyitä. Juuri vaihtuvilla näyttelyillä saadaan museoon uusia innokkaita kävijöitä. Museon tehtävänä on edistää ihmisten tietoisuutta urheilukalastuksesta, sen historiasta ja esineistöstä. Urheilukalastusmuseo tuottaa perusnäyttelyn, vaihtuvia näyttelyitä, julkaisuja ja nuorille suunnattuja kalastuskursseja.

 

Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää ja tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään (ICOM Statutes, Artickla 2:definitions)

 

Urheilukalastusmuseon tunnukseksi on valittu taiteilija Liisa Lievinalan suunnittelema logo

" Keskellä virtaa joki".

Jaa tämä sivu