1. huhti, 2013

EU

Dagens Nyheter kirjoitti 29.3.2013 EU:n kieltävän vapaa-ajan verkkokalastuksen Suomessa kevään 2013 aikana. Samalla direktiivilla kielletään liistekatiskojen käyttö. Ammattikalastajilta tullaan  kieltämään myös avotroolin käyttö sisävesillä ja hoitokalastus-rysien käyttäminen kalateillä suojelualueilla.

Suomi on jo aiemmin saanut Eu:lta huomautuksia kalavesien huonosta hoidosta ja uhanalaisten kalalajien puutteellisesta suojelemisesta. Tätä tuki vuonna 2012 Riista ja kalatalouden luonnonvarastrategian tekemä tutkimus sisävesillä tapahtuvasta verkkokalastuksesta. Tutkimuksen (FEFIN XCFR 137V/7) mukaan Suomessa on kalastettu sikaa ja järvitaimenta keskimäärin pienempikokoisena, kuin missään muussa EU maassa keskimäärin. Syynä pidetään maassa villinä rehottavaa verkkokalastusta. Dagens Nyheter kirjoitti miten Suomessa myydään verkonsilmäkokoja 24-55 mm, jotka ovat muualla Euroopassa kiellettyjä. Ruotsissa Suomen vapaa-ajan kalastus-strategiaa pidetään perin vanhanaikaisena ja aikansa eläneenä...

Suomi on saanut huomautuksen myös kalateiden huonosta tilasta, niiden suunnittelusta ja valvonnasta.

Maa ja metsätalousministeriö tekee esityksen eduskunnan Maa ja Metsätalousvaliokunnalle direktiivin valmistelusta. Komissio esitti, että kielto tulisi voimaan kesäkuun alkuun. Maa ja metsätalousministeriön työryhmä miettii miten verkkokalastus kieltoa tullaan valvomaan ja miten troolin kieltämisestä sisävesillä aiheutuvat kustannukset kompensoidaan ammattikalastajille? Myös vastuullisen vapaa-ajan kalastajan verkkokalastus-esite vedetään pois markkinoilta ja korvataan keskusjärjestölle.

Kiellon päämääränä on saada Suomen vesistöjen parantamiseen tähtäävän tutkimus ja seurantaohjelman toteuttaminen. Jos kalavedet saadaan kuntoon kalastusmatkailun työllistävällä vaikutuksella uskotaan olevan 300 000 työvuoden suuruinen merkitys kunnille ja matkailuyrityksille tulevina vuosina.

Lisätietoja maa ja metsätalousministeriöstä:

kalastusneuvos Markku Arokangas 040 7402333

Jaa tämä sivu